Theisens Papirværk – Restaurering: 92. arbejdsdage -13. september 2019.

 Den selvejende institution Theisens Papirværk

Jydevænget, Nyråd Vordingborg Købstads jorder Vintersbølle Skovvej 52, 4760 Vordingborg

92. arbejdsdage den 13.9. 2019.

 Se Theisens Papirværk på Facebook!

 Kl. 10 og 10.30 mødtes et begrænset udvalg af de frivillige på Theisens Papirværk, nemlig Finn Valther Rasmussen, Lars Lyngskov, Rainer Kronow Petersen og Per Ole Schovsbo. Årsagen til det beskedne fremmøde var at Jørgen Larsen og Johnny R Madsen var taget på ferie og Bjørn Jensen fortsat er sygemeldt.

Det var lunt og vejret holdt tørt, så vi kunne udnytte dagen uden at skulle søge ly. Lars og Finn arbejdede videre med gulvet i toiletbygningen og døren fik monteret et galvaniseret håndtag (stalddørsgreb). Rainer malede videre på vores borde-bænkesæt og vi fik i fællesskab frigravet det halve af syldstensrækken mod syd. Her fandt vi bla. et nedgravet jernrør fra en lynafleder. Tidligere har vi fundet et tilsvarende jernrør midt på husets nordside. Lynaflederen stammer formentlig fra dengang bygningen havde stråtag og lå frit på marken uden de høje træer der i vore dage omkranser området.

Vi fik om formiddagen 2 besøg. Denne ene med en velopdragen dansk-svensk gårdhund. Den anden var Grethe Langesøe Wich der påstod at rødbedesaft havde haft så opkvikkende virkning, at hun absolut måtte bage en citronkage og lave en termokande the til det arbejdede folk på Theisens Papirværk. Det var herligt. Vi nød kagen, theen, snakken og de mange fortællinger som retfærdigvis ikke alene bør tilskrives for megen indtagelse af rødbedesaft. Grethe Wich har trods sine 87 år et imponerende overskud og energi, som vi unge i 70’erne nyder godt af

Parti af den oprensede Møllebæk nord for Theisens Papirværk.  Johnny R Madsen foto.

Vi er ved at forberede nye fondsansøgninger til møllehusets restaurering. Det er nødvendigt til de kommende ansøgninger til fondene at indsamle støtteerklæringer fx fra Lokalråd og Vordingborg Kommune, der viser den lokale interesse for projektet.  Vi bliver nok også nødt til at opdele projektet i flere etaper. Det kan kun ske i samråd med arkitekt Jesper Herbert Nielsen.

Møllehuset og især det nedbrændte stuehus er erklæret bevaringsværdigt af Naturfredningsforeningen (og SAVE), men det er ikke fredet. Derfor kan vi ikke opnå støtte fra Slots og Kulturstyrelsen. Stedet bliver heller ikke skræddersyet til bevillinger fra Realdania eller Friluftsrådet som kræver nye og utraditionelle aktiviteter, der ville misklæde området og Theisens Papirværk. Vi vil fortælle den almindelige lokale (og nationale) kulturhistorie ved hjælp af historisk teknologi og lokalt indsamlede naturmaterialer.

Vores primære kontaktflade er Vordingborg Kommune, Lokalhistoriske Forening for Vintersbølle/Nyråd og Museumsforening Sydsjælland og Møn, der har bevilget os et årligt driftstilskud og så støtteforeningens medlemmer.

Målet med projektet Theisens Papirværk er at styrke interessen for Vordingborgs tidlige industrihistorie og det har vi nået. Resterne af Køng Fabrik er frilagt, sporene fra de øvrige møller i området har vi registreret og indberettet til museet i Vordingborg. Men forsøget på at få en kvalificeret vedligeholdelse af fundamenterne ved Blegen er indtil videre strandet, så der må gøres noget.

Drømmen er i virkeligheden at få kortlagt de spor i skovbunden som fx gamle veje, stier, savgrave, skelgrøfter og diger, der fortæller skovens historie. Det kan ske ved at sammenholde de oprindelige udskiftningskort fra omkring 1800 med moderne matrikelkort og derefter skitsere de synlige spor i skoven på et moderne kort. Militære jordanlæg, nedlagte jernbaner, hulveje, skelvoldinger, grøfter, mm er fredet ifølge museumsloven og må ikke sløjfes uden videre. Men vi skal passe på ikke at færdes for meget udenfor de nuværende veje og stier, fordi skoven er privat.

Vordingborg Kommune og Vordingborgmuseet har tidligere udarbejdet en kulturarvskortlægning (Plan 21), en vurdering af bygningernes bevaringsværdi (SAVE) og en kommuneplan der efterfølgende er suppleret med de vandløbsplaner som nu forvirrer indtrykket af de kulturhistoriske rester af de 5 vandmøller. Og beskrivelserne når ikke ned i de synlige og interessante kulturhistoriske spor i skov- og markområderne. Det er en værdig opgave for Lokalhistorisk Forening at arbejde med og den kunne indgå som en del af spejdernes og skolernes aktivitets- og undervisningsforløb i de næste år, fordi opgaven åbner for en ny oplevelse af landskabet og dets historie.

 

Per Ole Schovsbo

15.9. 2019.