Theisens Papirværk – Restaurering: 59. arbejdsdag – 22. juni 2018

Den selvejende institution Theisens Papirværk

Jydevænget Nyråd Vordingborg Købstads jorder

59. arbejdsdag 22.6. 2018 kl. 10-16 og grill-fest kl. 16-18

Se Theisens Papirværk på Facebook!

Jørgen Larsen, Finn Valter Rasmussen, Rainer Kronow Petersen, Johnny Madsen, Lars Lyngskov og Per Ole Schovsbo mødtes kl. 10 ved Papirværket – mens Bjørn Jensen måtte melde fra på grund af sygdom. Vi har holdt en længere pause i arbejdet på Papirværket, som er brugt til at hente mursten hos Gunnar Stobbe i St. Røttinge, udflugter til den imponerende Blåbæk Mølle, Stensbygaards spændende møllehistorie og Viemose Vindmølle i anledningen af Dansk Mølledag den 17.6. Tidligere har også Herluflille Mølle været besøgt. Den er nok den mest gennemrestaurerede hollandske vindmølle i vores område – med stor teknisk og tidshistorisk autoritet. Der er ikke mange bøjede søm i den mølle!

Efter en mindre oprydning i Theisens Papirværk var nødvendig efter unge gæster som havde drukket en del øl, røget cigaretter og øvet sig i graffiti – sikket tydeligt dokumenteret af vores skjulte kamera – holdt vi status. Jørgen Larsen fortalte først om det meget lange forløb der førte til tinglysningen af skødet på Theisens Papirværk, som Michael Sammy Nielsen har overdraget til den selvejende institution. Jørgen fortalte også, at vi har fået tilladelse til at opføre et muldtoilet – fordi grundvandet ligger 1,70 m under jordoverfladen – men at vi mangler byggetilladelse til selve toiletbygningen. Den søger Jørgen, så vi er fri for at stille toilettet på den bare mark. Lars Lyngskov har udarbejdet materialeliste til vores kommende (handicapvenlige) toiletbygning og vi skal have investeret i 32 m2 fliser samt et par m3 sand så belægningen ved pavillonen bliver handicapvenlig. Vi har meldt os ind i Dansk Mølleforening (med efterfølgende tilgivelse fra vores formand?), men afventer af økonomiske grunde beslutningen om at melde os ind i Bevaringsforeningen for Vordingborg. Vi skal også have opstillet en tavle med sponsorer og visioner nær broen, så de forbifarende cyklister, ryttere og løbere kan opdage at vi faktiske har et seriøst projekt i gang. Finn Valter Rasmussen tager sig af den sag.

Vores drøftelser med Stefan Skov, kommunens naturforvalter i Langebæk, har ført til, at vi til efteråret (efter at bladene er faldet) mødes ved Blegen sammen med Petersgårds ejer og aftaler både oprydningen og den efterfølgende pleje af området – gerne med udvidelse til området omkring Beværterhuset – hvor der for resten er høslet 25.6. kl. 14-16 for alle interesserede.

Vi har pt sendt to ansøgninger om midler til anlæggelse af vejen og to til finansieringen af arkitektens forprojekt – hvor Lokalrådet for Nyråd støtter ansøgningen af LUP-midlerne. Vi har kontakt med fundraiseren Lene Ezzaaf i Bårse og vores ansøgninger bliver i fremtiden støttet af en anbefaling fra Vordingborg Kommune, når vi har modtaget den underskrevne erklæring. Kommunen har mange sager at tage sig af – men papirmøllen støtter papirværket, og det er det vigtigske.

De praktiske arbejder omfattede oprydning, lugning og slåning med le, samt tilkastning af hullet til vores grundvandspejling.  Og så naturligvis forberedelser til vores grill-fest kl. 16-18. Finn og John havde sikret den materielle side med grille, kul, drikkevarer og service, hvoraf en del var fundet i brandtomten og derfor hjemmehørende på naboparcellen.  Jørgen kom med tændstikker og ekstra kul, Rainer sikrede det gode vejr og alle arbejdede med at opstille det særlige pallebord, som ses på fotografiet som Johnny optog og siden lagde ud på Facebook. Bordet og vejret holdt til kl. 18. Tak for en god og herlig fest!

Næste arbejdsdag er fredag den 6. 7. 2018 kl. 10.

Per Ole Schovsbo

23.6. 2018