Theisens Papirværk – Restaurering: 95. arbejdsdage – 25. oktober 2019

 Den selvejende institution Theisens Papirværk

Jydevænget, Nyråd – Vordingborg Købstads jorder – Vintersbølle Skovvej 52, 4760 Vordingborg

95. arbejdsdage den 25.10. 2019.

Se Theisens Papirværk på Facebook!

 Kl. 10 mødtes Lars Lyngskov, Jørgen Larsen, Johnny R Madsen, Per Ole Schovsbo og Niels Nielsen, mens Bjørn Jensen, Finn Valther Rasmussen og Rainer Kronow Petersen var fraværende.  Niels Nielsen kommer fra Nyråd og vil gerne være med i det hyggelige men krævende arbejde på Papirværket hver 14. dag – og det er vi meget glade for! Vi takker også for den flotte æske chokolade-skildpadder som vi fik som kvittering for rundvisningen den 13.10. (Kend din Skov).

Arbejdsdagen begyndte med en gennemgang af vores kommende fondsansøgninger. Vi deler projektet op i forskellige faser, hvis økonomi ser lidt mere overkommelige ud end den samlede bygge- og anlægssum. Vi vil også indregne vores egen indsats i projektet og har fået lovning på en god støtteerklæring fra Vordingborg Kommune (se efterhængt). Per Ole går videre med ansøgningerne sammen med arkitekt Jesper Herbert Nielsen.

Johnny R Madsen vil forsøge at få den murer, der har vedligeholdt ruinterrænet i Vordingborg til at fremlægge en plan for istandsættelse og vedligeholdelse af fundamenterne på Blegen der ret medtaget. Målet er sammen med ejeren Petersgaard at komme videre med ansøgninger til fonde så arbejdet kan udføres professionelt. Det har Slots- og Kulturstyrelsen tidligere afslået at støtte.

Foto: Johnny R Madsen

Herefter gik holdet i gang med at afslutte multtoilettets ydre bræddebeklædning, der nederst blev renskåret med smig for at danne en vandnæse.  Der skal nok monteres yderligere et vandnæsebrædt for at afslutte arbejdet. Hertil kommer at hjørnerne blev styrket med hjørnelister så vi næste gang kan komme i gang med det indre. Vi mangler iøvrigt  også at lave karmen og lemmen til toilettets bagside.  Arbejdsholdets tre mest standhaftige (Lars, Johnny og Jørgen) arbejdede til kl. 17, hvor regnen styrtede ned og alle på cykler blev dyngvåde.

Som billedet viser mangler vi en kørestolsvenlig rampe, men den er allerede på tegnebrædtet, siger Lars Lyngskov.

Vi har fra Christian Wennecke i Nuuk modtaget så mange oplysninger om familien, at vores papirmester Harry Wenneckes historie er ved at være opklaret, som efterhængte bilag viser. Kort fortalt var Harrys far kroholder i Søllerød ikke langt fra Strandmølle, hvor han lærte papirmagerhåndværket af Drewsen. Kroholderen kom fra Eidsvol i Norge, hvor hans far var lensmanden Hans Wennecke. Ikke nok med de oplysninger – vi får også besøg af Christian Wennecke ved Papirværket til sommer. Kontakten til familien har vi fået takket være lederen af Lokalarkivet i Vordingborg, Berit Christensen, der også har givet os mange andre gode oplysninger og henvisninger.

Lars Lyngskov har samlet nogle spændende oplysninger om ejendommen Vintersbølle Skovvej 60 kaldet ”Skadehuset”. Her boede omkring 1910-30 en kvinde, som evnede at helbrede ved hjælp af urter – heraf navnet. Andre steder fremgår også navnet ”syerskens hus”. Om det var samme kvinde, som også kunne dette, står hen i det uvisse. I 1970`erne lejede boghandler Torben Rud Willerup og siden hans datter huset.  Ejendommen, som ligger i kanten af Vintersbølleskoven og derfor ejes af Petersgård Gods er opført i starten af 1900-tallet. Den var indtil 2012 stråtækt, men blev da forsynet med røde vingetegl. Har siden 2009 været lejet af Laila Adelsten, Østerbro. 

Det ville være interessant at få mere at vide om disse og andre beboere og huse i området – og den kloge kone og hendes urter ville være en fin anledning til at fortælle om urternes medicinske anvendelse gennem århundreder. På Theisen er der flere spændende urter, bla. filtbladet kongelys, der er god for mennesker og kan fordrive mus og rotter.

Per Ole Schovsbo

26.10. 2019

 

Kommunens støtteerklæring ser i første udkast således ud:

Vordingborg Kommune bifalder Kulturprojektet Theisens Papirværks plan om at iværksætte restaurering af den kulturhistorisk spændende møllebygning. Projektet spiller godt sammen med kommunens ambitioner indenfor både bosætning og turisme. Netop en formidlingsstation vil kunne samle projektet og gøre det til et lokalt fyrtårn i Vordingborg kommune. Kommunen ser den selvejende institution Thiesens Papirværk som en stærk og velfunderet forening, som gennem hele det samlede projekt har vist, at de formår at forankre deres gode initiativer. Foreningen og det forestående projekt nyder stor lokal såvel som kommunal opbakning.

Tak for den!

Wennecke-familien

En foreløbig oversigt

 

(igennem tiderne har man stavet familienavnet meget forskelligt fx Vennicke, Venneke, Venneche, Wennicke).

 

Hans Wennecke, født ca. 1728, døde 1802 (74 år gl) i Eidsvoll. Storbonde, lensmand i Eidsvoll 1760-70. Gift med Anna Dorothea Nielsdatter Wibe, født ca 1720, døde 1783 (63 år gl) Eidsvoll.

Hans Wenneckes kendte børn:

>Abraham Wennecke, født 1755 Ullensaker, Akershus, Norge.

>Niels Wennecke, født 1756 Christiania, Norge, døde 1807 Søllerød, Kgs. Lyngby sogn (brystsyge). Gift med Giertrud Hansen, født 1765.  Kroholder Søllerød.

>Magdalene Wennecke, født 1758.

>Birthe Wennecke, født 1760, Eidsvoll, Norge.

>Lorentz Wennecke, født 1762 døde 1766, Eidsvoll, Norge.

>Andreas Wennecke født 1764 Eidsvoll, Norge, døde 1821. Gift med Sara Chatrine Herrested født 1781 Vor Frue, København, døde 1832 Lakaj hos hans majestæt kongen i København. Ingen børn kendes.

Niels Wenneckes kendte børn:

>Harry Wennecke, født 1788, Store Kongensgade, København, død 1847 Nyråd, Vordingborg sogn (nerveslag), gift 1811 med Rosine Lovise Stochter født 1791 Søllerød. Papirmager. Rosine forpagtede papirværket efter Harrys død og drev det sammen med sønnerne indtil ca. 1855 (fkt), hvorefter hun lever af håndarbejde.

>Peter Wennecke, født 1793 (?).

Harry Wenneckes kendte børn:

>Rosine Lovise (Signe) Wennecke, født 1813, Vordingborg sogn, gift 1840, Vordingborg med Frederich Christian Andresen, født ca. 1820, sømand. Rosine var enke 1860 med 5 børn (fkt 1860). Senere var Rosine husholderske for den pensionerede skolelærer Chisten Tramberg og hans plejesøn Carl Christian Tramberg (fkt 1880).

>Catharina Ophelia (Katinga) Wennecke, født 1815, Vordingborg sogn. Ugift husmoder for Anna Henriette på Asylet i Nyråd. Fødte 1843 Vilhelm Jørgen Obel.

>Arendene Dorthe (Dorthea) Wennecke, født 1817, Vordingborg sogn.

>Harry Arnoldus (Arnold) Wenneckefødt 1819, Søllerød, Kgs. Lyngby sogn, døde 1867, Vordingborg sogn. Papirsvend hos faderen senere tømrermester gift med Karen Marie Nielsen, født ca. 1825: datter: Der kendes 6 børn.

>Anna (Ane) Henriette Wennecke, født 1821, Vordingborg sogn. Ugift, asylbestyrerinde i Nyråd.

>Frederich Ferdinand William Wennecke, født 1822, Vordingborg sogn.

>Wilhelm Wennecke, født 1823, Vordingborg sogn.

>Frederich Ferdinand Harrysen (Frederich Wennecke), født 1825, Vordingborg sogn.

>Carl William Wennecke, født 1827, Vordingborg sogn. Papirsvend senere tømrer. Gift med Karen Kirstine Nielsen, født ca. 1826 (fkt 1870). Der kendes 7 børn.

Harry Arnoldus Wenneckes kendte børn:

>Harriet Wennecke, født ca. 1853 (fkt 1855).

>Olivia Wennecke, født ca. 1858 (fkt 1870).

>Emma Wennecke, født 1860, Vordingborg sogn.

>Rosalia Wennecke, født ca. 1861 (fkt 1870).

>Harry Wennecke, født ca. 1864 (fkt 1870).

>Annelie Wennecke, født ca. 1866 (fkt 1870).

Carl Wiliam Wenneckes kendte børn:

>Bothilde Wennecke, født 1857, Vordingborg sogn.

>Frederik Ferdinand Wennecke, født ca. 1857 (fkt 1870).

>Vilhelmine Christine Wennecke, født ca. 1858 (fkt 1870).

>Carl Wiliam Wennecke, født ca. 1861 (fkt 1870).

>Christian Julius Nicolai Wennecke, Møllerlærling, født ca. 1864 (fkt 1880).

>Luise Margrethe Wennecke, født ca. 1867 (fkt 1870).

>Nielsine Wennecke, født ca. 1869 (fkt 1870).

 

Kilder:

Oversigten er udarbejdet bla. på grundlag af oplysninger fra Christian Wennecke der henviser til oversigter samlet hos Danish family Search, The Church og Jesus Christ of Latter-day Saintes, My Heritage og DIS-Danmark. Hans Wennecke virksomhed i Eidsvoll er omtalt af Karl Henrik Engelhart Laache i hans afhandling: Bygdetingets funksjon i 1700-tallet. Universitetet i Oslo 2016, s. 34-35. Personoplysningerne er ikke systematisk prøvet mod kirkebøgernes tilførsler.

 

Christian Wennecke, der er bosat i Grønland, nedstammer fra Christian Julius (født 1864), hvis søn Carl William (født 1888) er Christian Wenneckes oldefar.