Møllerne i Vintersbølle og Nyråd – en vandrerute: Havemøllen

 

Havemøllen – den mellemste mølle

Fra Hulemosen løber Hulemosebækken ud til Storstrømmen. Engang lå her 5 vandmøller. Vandmøllerne malede korn til mel, valkede tøj (filtede vævet uld), rev papirmasse og pressede olie af raps- og hørfrø. Olien blev brugt til at lave sæbe af.

Der er nogle fundamentrester tilbage af møllen. Havemøllen har sit navn efter den pragtfulde have eller park, der var anlagt på området bag Hulemosegården.’

Den ældste mølle på stedet var bygget i midten af 1600-tallet. Den blev ødelagt kort før 1700 af vandflod.

Da Hulemosemøllen blev ødelagt i 1734, blev Havemøllen bygget som erstatning. Møllen blev brugt som kornmølle. Efter Hulemosemøllen var genopført, fortsatte møllen med at fungere som kornmølle.

Da vindmøllen (Nyråd Mølle) blev bygget i 1806 måtte Hulemosemøllerne ikke længere male korn til mel. Havemøllen blev da ombygget, så den kunne bruges til papirmølle. Grubeværket, der malede korn til gryn, måtte gerne fortsætte.

I 1852 blev vindmøllens monopol (eneret) ophævet. Nu måtte vandmøllerne male korn og begge Hulemosemøller blev kornvandmøller igen.

Vandet løb dog ikke længere så rigeligt i bækken. Mølleren erstattede møllehjulene med turbiner, men disse var ikke effektive nok. Turbinerne er billigere i anlæg og drift, og den kan trække en generator, som kan producere elektricitet. Man overvejede efter 1900 at lade møllerne producere strøm til Vordingborg og Nyråd, men det blev opgivet.

I 1897 byggede man Kalvehavebanen og hermed en dæmning tværs gennem mølledammen.

Møllen stoppede dog først i 1912.

Møllen faldt sammen med et brag en dag i 1921, fordi man havde taget så meget af det tømmer, der holdt den sammen.

Læs hele Per Ole Schovsbos artikel Møllerne i Vintersbølle/Nyråd

 

 

 

Havemøllen – foto fra ca. 1890, kort før Kalvehavebanen blev anlagt.

Mølledammen ligger nord for huset, der var i to etager.

Til venstre ved huset ses stigbordet, som lukker vand ind i møllerenden. Herfra løb det ned over det 4-5 m store møllehjul i husets gavl.