Nøglebrugere

Formålet

Beværterhuset har som formål at danne rammen om kulturelle og formidlingsmæssige aktiviteter. For børn i Vordingborg Kommune og regionens øvrige skoler skal huset fungere som ”et klasseværelse i skoven”, hvor børnene aktivt kan bruge de fysiske omgivelser.

For kommunens børneinstitutioner og dagplejere kan huset bruges som et samlingssted på natur- og kulturtur i skoven. For andre uddannelsesinstitutioner skal huset kunne anvendes som base i studie- og efteruddannelsesforløb.

En anden del af formålet er at skabe kvalitetsbetonede oplevelser for turisterne i det Sydsjællandske opland.

Huset drives i et samarbejde mellem Vordingborg Kommune, Køng Museum under Museerne.dk, Kulsbjerg Skole – Nyråd og Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd.

Del jeres erfaringer med os

Vi kunne rigtig godt tænke os at vide mere om brugen af huset. Vi har derfor en Gæstebog/kalender, som vi vil bede jer skrive i, når I besøger vores hus. I må også gerne komme med forslag til forbedringer.

Gæstebogen/kalenderen ligger på eller i skrivepulten.