Theisens Papirværk – Restaurering: 67. arbejdsdag – 12. oktober 2018

Den selvejende institution Theisens Papirværk

Jydevænget, Nyråd Vordingborg Købstads jorder – Vintersbølle Skovvej 52,  4760 Vordingborg

 67. arbejdsdag 12.10. 2018 kl. 10-16

 Se Theisens Papirværk på Facebook!

Jørgen Larsen, Rainer Kronow Petersen, Finn Valther Rasmussen, Johnny R Madsen og Per Ole Schovsbo mødtes ved Papirværket – mens Bjørn Jensen var til genoptræning. Jonny havde bestilt 5 nye borde-bænkesæt fra EUC Sjælland i Næstved og med hjælp fra Rainer og Søren fra EUC fået de 4 kørt ud til Theisen i onsdags. Han kom med det 5. sæt på arbejdsdagen og det fik vi båret fra traileren til papirværket. Det er fine borde-bænkesæt som skal behandles og Finn havde derfor medbragt en spand Goriol grunder, som Finn, Rainer og Johnny behandlede alle 5 sæt med. På næste arbejdsdag males de mosgrønne.

Forinden tog Johnny, Jørgen og Per Ole kontakt til et hold skovarbejdere der fældede kæmpe bøgetræer ved Skovvejen. De kunne sikkert hjælpe os med at få fældet de 5 lærketræer og 2 graner lige syd for vores pavillon, hvor vi skal have opsat vores nye muld toilet. Arbejdslederen Kim kontaktede Jørgen Fredslund, Petersgaard Skovdistrikt, der gav holdet lov til at hjælpe os – og i løbet af ½ time var problemet løst – og 7 granvoksne (!) træer lå på valen præcis, som vi have drømt om! Stor tak til skovarbejderne og Petersgaard Skovdistrikt! Til de kommende arbejdsdage vil vi gerne hilse frivillige bevæbnet med skovværktøj velkomne, så vi kan få de store træer afgrenet og lagt i stabler og finde ud af, hvad kævlerne så skal bruges til.

Jørgen og Per Ole fik med lidt besvær opsat den kædetalje, som vi havde erhvervet af Bjørn for at løfte de store sten op fra møllens hjulgrav indenfor østgavlen. Vi savnede virkeligt Bjørn til at hjælpe os med taljen, stropperne og skraldespænderne – men takket være Finn og Johnny lykkedes det at få hejseværket til at virke og vi flyttede derefter 5-6 store sten uden problemer. Kort før 1900 var de væltet ned i graven, da man fjernede mølleværket og da de oprindeligt har været en del af gulvet og støttet mølleværket, er det vigtigt at de kommer til at ligge nogenlunde korrekt igen. Men de meget tunge sten har været kilet op med mindre sten og stabiliseret med mørtel og det var ikke let at få puslespillet til at gå op. I stedet fandt vi ud af, at en kædetalje er et genialt redskab!

Arkitekterne arbejder videre med restaureringsprojektet og på den historiske front arbejdes der bla. med ansøgningerne om og bevillingerne til møllens forskellige privilegier: hørmølle ca. 1800 (Charles Burd) og papirmølle 1833 (Harry Wennicke) – ligesom Wennicke-familiens historie fortsat er ret uklar. Hvor kommer Harry Wennicke (Vennike) fra? Var han oprindeligt englænder tilknyttet papirværket på Retraiten, der lå nær Strandmøllen? Han optræder ikke i folketællingerne ved Retraiten og  Strandmøllen (Søllerød sogn/Tårbæk sogn), hvor han har været ansat som papirmager 1811-1813 under J.C. Drewsen, inden han kom til Hulemoseværkerne 1813-1833 som papirmager (1826-1833 papirfabrikant som forpagter af nederste mølle) og som bekendt derefter papirfabrikant som forpagter af Theisens Papirværk i 1833 indtil sin død 1847.

Vi arbejder også på at få så detaljeret viden om papirmøllens tekniske indretning og har pt kontakt med et papirværk i England. Det kan også være, at englænderne kan fortælle noget om de tidlige primitive hørmøller fra ca 1800. Der er slet ingen bevaret til vore dage.

Vi mangler fortsat mange oplysninger om møllens nedlæggelse og om personkredsen fra 1847 til 1963. Det er vigtigt for os at få så meget at vide om familiernes sammensætning og hverdagsliv fra 1900 – fordi de kan inspirere til temaer for en naturskoleundervisning på stedet. Vi har at gøre med 2-3 familier med småbørn og gamle, der levede uden toilet, indlagt vand og strøm frem til 1963.

Arrangementer Kend din Skov som var arrangeret af Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd gav mulighed for at fortælle om vores papirværk. Jørgen var ved værket kl 13-16, mens Per Ole gik langs den nederste del af mølleruten med interesserede, der kunne glæde sig over de frilagte fundamenter ved Blegen, demonstrationen af blegning ved Gunhild Matthison, den velfortjente kaffe med kage i Beværterhuset – og det herlige sensommervejr.

 

Per Ole Schovsbo

15.10.2018

Bliv medlem af Støtteforeningen DSI Theisens Papirværk ved at betale 100 kr per person på konto 6140 4215529. Angiv navn, adresse og e-mail. Vores kasserer Finn Valther Rasmussen sender rykkere ud kort før generalforsamlingen til de der ikke har betalt.