Møllerne i Vintersbølle og Nyråd – en vandrerute: Blegen/Køng Fabrik

Vandmøllen ved Blegen

Fra Hulemosen løber Hulemosebækken ud til Storstrømmen. Engang lå her 5 vandmøller. Vandmøllerne malede korn til mel, valkede tøj (filtede vævet uld), rev papirmasse og pressede olie af raps- og hørfrø. Olien blev brugt til at lave sæbe af.

Køng Linnedfabrik lavede fint stof af hør. Når stoffet var vævet skulle det vaskes, hænges til tørre og lægges ud i solen til blegning, så det kunne blive næsten helt hvidt.

Vandhjulet på møllen. Datering er uvis, men anses for at være mellem 1906-1924

Ved Blegen i Vintersbølleskoven byggede Køng Linnedfabrik sidst i 1700-tallet en mølledæmning og en vandmølle, der skulle drive en vaskemaskine og en rullemaskine. Herefter blev stoffet lagt ud til blegning. Stoffet var vævet på fabrikken i Køng.

I 1851 flyttede hele fabrikken fra Køng til Blegen i Vintersbølle. Der blev bygget mange huse til væve, garn, tørrelader og rullestue. Der blev også bygget huse til dem, der arbejdede på fabrikken.

Man kan se at af vævernes huse, Beværterhuset, der er bevaret.

Fabrikken lukkede i 1906.

I 1924 blev alle bygninger fjernet. Der er lavet hul i mølledæmningen og dammen er således tømt for vand. Man kan stadig se resterne af møllens fundament bag resterne af mølledæmningen.

Læs hele Per Ole Schovsbos artikel om Møllerne i Vintersbølle/Nyråd

Tegning af Vintersbølle Blegeri fra 1830'erne

 

 

På tegningen kan man se dammen. Til højre ses stigbordet, der bestemmer, hvor meget vand, der må løbe ud over møllehjulet

Huset man kan se er vaskehuset. Læg mærke til, at der er skorsten på huset. Man har kogt det vævede stof (linned), når det skulle bleges.

På engen bag huset er der lagt linned ud til blegning.

Blegeriet i Vintersbølle set fra sydvest.

 

 

Her ses Rybergs Blegeri fra syd-vest. Til venstre ses vaskehuset med skorten og møllen med vandhjulet anes bag den fjerne gavl.

På bakken ligger blegemesterens bolig, og ved gavlen ses en del af det mægtige tørrehus i to etager

Køng Fabrik 1875 (Christian Olsens skydebroderskive)

 

 

Køng Fabrik 1875

Foran ses linned lagt til blegning.

Træhusene i venstre side er tørrehuse.

I midten ses mølle og vaskehuset med en høj skorsten

Bagest i det røde hus boede blegemesteren og senere direktør Sandberg.

De hvide huse er værksteder. Bag gavlen anes et lille hvidt hus. Det er det eneste hus, der er tilbage af hele fabriksanlægget.

Foto af vandmøllen ved Blegen før 1924

 

 

Et af de sidste billeder af bygningerne på Blegen.

Til venstre ses mølledæmningen med et rækværk, vandhjulet og møllen med det skæve tag.

Mange af husene var revet ned. De sidste i 1924

Skitse over blegeriets huse og mølledammen 1795-1825

Skitse over Blegeriets huse og bygninger

1. Blegemesterens hus

2. Det gamle tørrehus i to etager

3. Vaksehuset

4. Møllebygning fra ca. 1830

Oversigt over en del af Blegens bygninger efter flytning af fabrikken fra Køng

 

Skitse over Blegens bygninger efter at Køng Fabrik havde flyttet hele produktionen til Vintersbølle Skov.

1. Blegemesterens hus

3-4. Vandmølle og vaskehus

5. Det gamle tørrehus ændredes til væveværksted

8. Det røde hus, hvor direktør Sandberg boede

9. Værksted

10. Tørrelade, der så ud som et tårn

11 (16). Stald og værksted

13. Ny tørrelade

14. Rullehus fra 1880

15. Familien Apels hus – Beværterhuset

17. Veranda (og spisesal), da blegemesterens gamle hus blev indrettet til sommerpensionat (1891)