Møllerne i Vintersbølle og Nyråd – en vandrerute: Hulemose Mølle

Hulemose Mølle

Fra Hulemosen løber Hulemosebækken ud til Storstrømmen. Engang lå her 5 vandmøller. Vandmøllerne malede korn til mel, valkede tøj (filtede vævet uld), rev papirmasse og pressede olie af raps- og hørfrø. Olien blev brugt til at lave sæbe af.

Maleri af Hulemosemøllen før 1882. Det store træmøllehjul ses og vejen, hvor kornet blev kørt til møllen

Fotografi taget fra vejen. Fra perronen blev kornet indvejet og styrtet i kværnen. Ca. 1900

Hestevogne kørte kornet hen til perronen. Foto ca. 1900 fra vejen.

Kløften er meget dyb, og der har været plads til et meget stort møllehjul. Hulemosemøllen var en af de største vandmøller på Sjælland. Møllen malede korn til mel.Første gang man kan læse om møllen er i 1513, hvor det er Mortin Nielsen, der er fæster (lejer) af møllen mod at betale 6 pund mel (landgilde).Den 3. maj 1734 brød dæmningen sammen på grund af kraftig tøbrud. Vandmasserne fyldte møllesøen. Dæmningen blev skyllet væk, og møllen blev ødelagt. Det var en stor opgave at bygge en ny mølle. Indtil den var færdig blev Havemøllen (mølle nr. 2) bygget, så man kunne få malet korn. Hulemosemøllen fungerede igen som kornmølle i 1774.

I 1808 købte skibskaptajn Jens Lind vandmøllerne. De blev ikke brugt til at male korn mere. Han indrettede dem til at presse olie og lave sæbe. Desuden blev de brugt til at male gryn.

Den 15. maj 1849 brændte Hulemosegården. Hele familien indebrændte. Arvingerne byggede en ny gård. Møllen blev ikke ramt af branden.

I Nyråd lå også en stor vindmølle. Vindmøllen på Tues Banke var den eneste mølle, der måtte male korn i perioden 1806-1852.

Jørgen Henrik Ravn købte Hulemosemøllen i 1854 og lavede den tilbage til kornmølle. Møllehjulet var mere en 7 meter i diameter.

I 1882 skiftede Chr. Johansen det store møllehjul ud med en turbinde. Møllen leverede ikke så meget kraft mere.

I 1924 malede møllen sidste gang og i 1945 blev den revet ned.

Læs hele Per Ole Schovsbos artikel om Møllerne i Vintersbølle og Nyråd

Møllen var bygget i bindingsværk. Karnappen, hvor kornet kørtes ind, ses tydeligt. Foto ca. 1900