Theisens Papirværk – Restaurering: 65. arbejdsdag – 14. september 2018

Den selvejende institution Theisens Papirværk

Jydevænget Nyråd Vordingborg Købstads jorder – Vintersbølle Skovvej 52  4760 Vordingborg

 65. arbejdsdag 14.9. 2018 kl. 10-16

 Se Theisens Papirværk på Facebook!

Jørgen Larsen, Rainer Kronow Petersen, Finn Valter Rasmussen, Johnny R Madsen og Per Ole Schovsbo mødtes ved Papirværket – mens Bjørn Jensen var til genoptræning. Vi gennmegik det 1. byggemøde med arkitektfirmaet Arp og Nielsen 10.9. kl. 14.30 -16.30, hvor vores forslag til specifikationer blev diskuteret og den økonomiske aftalte bekræftet. Tidligt i november vil der kunne foreligge et sæt tegninger, specifikationer og budgetter, der vil gøre det muligt for Den selvejende Institution Theisens Papirværk (som bygherre) at søge fondsmidler til møllehusets istandsættelse. Vores byggeudvalg består af Lars Lyngskov, Jørgen Larsen, Jakob Rode og Per Ole Schovsbo.

Finn havde for nogle dage siden grundet og prøveopstillet informationstavlen i det fine stativ – så i dag blev tavlen malet færdig og monteret. Laminerede opslag i A3, som Jørgen havde medbragt, kunne derefter opsættes på tavlen. Fremover opslår vi projektets formål, tidslinje, møllens historie og meget andet på tavlen, så det bliver lettere, for de der kommer forbi at lære vores projekt at kende – så de får lyst til at melde sig ind i støtteforeningen for kun 100 kr. Vi sender nyhedsbrevet ud til ca.  80 mailadresser, men støtteforeningen har kun godt 20 medlemmer!

De mange spor af de tekniske installationer i papirværket og ikke mindst graven i møllerummet indenfor østgavlen er vi ved at gennemgå med tættekam, for at kunne give de bedst mulige oplysninger til vore arkitekter, der netop nu er i færd med at udarbejde forprojektet til bygningens restaurering. Der skal flyttes meget store sten, for at vi kan komme videre med undersøgelserne og Bjørn Jensen stiller igen svært entreprenørmateriel til vores rådighed. Brandtaksationerne fortælle ikke meget og indtil videre har vi ikke haft tilstrækkelig kontakt med fagfolk, der vil kunne hjælpe os. Det gør vi også noget ved i disse måneder. Der er skrevet meget om papirfremstilling gennem tiderne, men ikke noget om hvorledes Harry Wennecke fremstillede sit berømte pakpapir (kardus og makulatur) i Vintersbølle.

For at komme lidt videre med de planer om frilægning af resterne af dæmningen og fabriksbygningerne ved Blegen, har vi aftalt med Stefan Skov, Vordingborg Kommune et møde med ejeren af Petersgaard til efteråret, når bladene er faldet af træerne. Selve frilægningen må andre tage sig af, men vi vil gerne hjælpe med plejen af området, således at fundamenterne og dæmningen igen bliver synlige og beskyttes mod ødelæggelse af bevoksningen (træer og buske). Dæmning og fundamenter er registreret som fortidsminder og skal beskyttes. Holdet tog derfor på udflugt til området i frokostpausen og besigtigede på vejen tilbage muldtoilettet ved Beværterhuset, som er forbilledet for det vi skal have opført ved Theisens Papirværk.

For at kunne formidle de mange spor i Vintersbølle skoven (skelvolde, veje, rester af bygninger, mm), har vi udskrevet matrikelkort og skovkort, men vi mangler et hillshade-kort i en anvendelig målestok, der kan fremstilles på grundlag af computerbearbejdede luftfotos. Museet i Holstebro er derfor blevet spurgt, om de igen kan hjælpe os. Det kort, vi allerede har fået af Holstebro Museum over området, er i for stor målestok, så det kan ikke hjælpe os (se ovenfor).

Sidst på arbejdsdagen fik vi besøg af Annelise Høgh fra Køng Museums støtteforening, der optog video af vores projekt sammen med Bonnie Petersen. Det var fint at få understreget papirværkets tilknytning til Køng Fabrik – eller rettere: papirværkets forgænger, opført ca 1800 af blegemester Charles Burd som stampemølle/hørmølle.

Per Ole Schovsbo

15.9.2018