Theisens Papirværk – Restaurering: 66. arbejdsdag – 28. september 2018

Den selvejende institution Theisens Papirværk

Jydevænget, Nyråd Vordingborg Købstads jorder – Vintersbølle Skovvej 52,  4760 Vordingborg

66. arbejdsdag 28.9. 2018 kl. 10-15

Se Theisens Papirværk på Facebook!

Jørgen Larsen, Rainer Kronow Petersen og Johnny R Madsen mødtes ved Papirværket – mens Bjørn Jensen var til genoptræning og Per Ole Schovsbo og Finn Valter Rasmussen havde fået fri til ferier og familiebesøg.

Vi startede med at gå en tur ud til ”Blegen” hvor der var blevet ryddet, således at alle gamle bygningsrester nu fremstår meget tydelig. Rigtig flot arbejde, som formentlig er udført af medarbejdere fra Vordingborg Kommune. TAK for det.

Derefter gik vi i gang med at pynte op omkring vores udmærkede pavillon / skurvogn.

Vi havde lånt en række donkrafte fra ”Olsens Garage” (TAK til ham), med hvilke vi fik løftet et hjørne ad gangen på ”vores hus”, således at vi kunne får rettet de fliser ind hvorpå det hviler. De blev lidt sjusket lagt dengang pavillon / skurvogn ankom og blev sat ind sidste år.

Det lykkedes stille og roligt og blev som vi gerne ville have det. Kl. 12,05 meddelte Johnny at det første hjørne var OK.

Efter frokostpausen fortsatte med næste hjørne, som blev meldt OK kl. 13,20, så vidt jeg husker.

Derefter blev forskellige uønskede vækster fjernet og der blev hentet en række sten og placeret, således at det hele ser mere pænt og rydeligt ud!

Vi synes selv det færdige ser pænt ud:

Derefter gik vi i gang med at sikre den presenning vi havde lagt over vort udendørs murstenslager.

Den var blæst af og  ned, dengang ”Knud” hærgede i området.

Så nu mener vi at være klar til den næste store storm.

Til slut gik vi hen vores informationstavle for at opsætte de informationer vi har om ”Skovens Dag” søndag den 14 oktober om eftermiddagen, hvor der starter en guidet tur fra vores anlæg og ud til ”Blegen”, ligesom vi vil være tilstede på pladsen for at fortælle og informere om projektet.

De mere arkæologiske undersøgelser lå således lidt stille den dag på grund af Per Ole’s fravær, men vi vender tilbage om 14 dage, hvor overvejelser om hvorledes vi får hejst de mange sten op, der inde i huset er væltet ned i den grav hvor møllehjulsaksel kom ind i huset.

Vi har nemlig i mellemtiden siden sidst være på indkøb hos Bjørns og set på hans mange remedier og materialer, hvorfra vi har hentet en lang række ting, som vi mener kan bruges til opgaven.

Så det bliver en af de kommende opgaver i tiden der kommer.

Passer fint med ustadigt efterårsvejr og indendørs arbejde!

I Per Ole Schovsbo’s fravær – Jørgen Larsen.

28.9.2018