Natur

Landskabet

Under den sidste del af afsmeltningen af de store istidsmasser for ca. 15.000 år siden lå dødisen ved Kulsbjerge. De rigelige mængder afsmeltningsvand dannede dybe kløfter som tilløb imod en flod, der løb i bunden af Kalvestrømmen. I en af kløfterne løber i dag Hulemosebækken ud i Hulemosesøen og videre i Vintersbøllebækken ned til Vintersbølle Bleg og videre ud i Bøgestrømmen.

Det østdanske områdes tilblivelse er beskrevet af Holger Hedemand – læs hans beskrivelse.