Kultur: Theisens Papirværk – Restaurering

 

Støtteforeningen for DSI Theisens Papirværk

NYHEDSBREV

– april 2016

Støtteforening for DSI Theisens Papirværk etableret

Så lykkedes det. Den 1. februar 2016 var der stiftende generalforsamling for støtteforeningen. Der blev valgt en bestyrelse bestående af Bjørn Hansen, Finn Rasmussen (kasserer) og Inga Halldorsdottir (formand og sekretær). Støtteforeningen er blevet etableret i et samarbejde mellem Museumsforeningen Sydsjælland og Møn og vores egen Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd.

Fredag den 12. februar 2016 havde støtteforeningen den store ære at modtage årets Museumspris på kr. 5.000,- ved Museumsforenings årsfest 2016. Museumsprisen er indstiftet af Museumsforening Sydsjælland og Møn for at sætte fokus på en særlig indsats på det museale område. Vi takker for prisen. Det er en stor ære.

En gruppe driftige folk har allerede været i gang med at rydde op ved papirværket. Der har i alt været 10 arbejdsdage, hvilket tydeligt kan ses. Hærværket er stoppet, der er ryddet op inde i huset, huset er sikret mod sne og regn, og det arkæologiske arbejde er så godt i gang.

Arbejdsdagene er hver anden fredag, kl. 10-16.

Bestyrelsen for Theisens Papirværk har allerede etableret et godt samarbejde med Vordingborg Kommune om sikring af tilkørselsforhold til papirværket og etablering af en kørestolsvenlig bro over Vintersbøllebækken. Det store arbejde med at søge fonde til de forskellige dele af restaureringen, herunder etablering af arbejdsvej, kan begynde. Der er nu oprettet en Facebookside, så alle kan følge med i arbejdet. Facebooksidens adresse: https://www.facebook.com/Theisens-Papirv%C3%A6rk-1261991550495146/

Herudover vil vi lave opslag her på siden.

Du kan melde dig ind i støtteforeningen ved at indbetale kontingentet, der er fastsat til 100,- pr. medlem – Beløbet kan indbetales til konto: 6140-4215529.

Husk at angive navn, adresse og e-mail.

Vi glæder os til at se arbejdet udvikle sig.

 

Bestyrelsen for Støtteforeningen