Theisens Papirværk – Restaurering: 64. arbejdsdag – 31. august 2018

Den selvejende institution Theisens Papirværk

Jydevænget Nyråd  Vordingborg Købstads jorder – Vintersbølle Skovvej 50  4760 Vordingborg

64. arbejdsdag 31.8. 2018 kl. 10-16

Se Theisens Papirværk på Facebook!

Jørgen Larsen, Rainer Kronow Petersen, Finn Valter Rasmussen, Johnny R Madsen, Bjørn Jensen og Per Ole Schovsbo mødtes ved Papirværket. Jørgen og Finn kom lidt senere med materialer fra trælasten.

Inden vi gik i gang med arbejdet, holdt vi et kort møde med oplæg til fællesmødet 4.9. kl. 19 hos Jørgen Larsen, hvor vi skal beslutte 1) visioner for møllehusets restaurering 2) nedsættelse af byggeudvalg (DSI er bygherren) 3) økonomistyring 4) formidling 5) områdets og husets vedligeholdelse.

Gruppen var enig om at tage udgangspunkt i nyhedsbrevenes visioner om husets restaurering – samt nye iagttagelser, der følger af de fortsatte undersøgelser af bygningen og dens omgivelser – og af undersøgelser af tilsvarende bygninger og værker andre steder. Det ville være fint, hvis vi kunne få møllebyggeren til at gennemgå forholdene endnu engang.

Gruppen var også enig om at Theisens Papirværk bør formidles på to planer: 1) som station på Mølleruten fra Hulemosesøen til Blegen i samarbejde med Lokalhistorisk Forening Vintersbølle/Nyråd og Beværterhuset – 2) som værket der begyndte som hørmølle ca. 1800, var papirværk fra 1833 og kornvandmølle fra 1876. Der var underfaldshjul indtil ca. 1840, hvorefter der blev indsat et overfaldshjul og nogle år senere var man i gang med at supplere med en hestemølle. Der er således mange forskellige tekniske og industrielle elementer at tage fat på i formidlingen af værket.

3) Hertil kommer det fattige hverdagsliv efter mølleriets nedlæggelse før 1900 for to-tre familier med børn uden vand og elektricitet. Man har dyrket sine egne grøntsager, drevet fiskeri fra kysten (båden lå vrag i mange år), haft fjerkræ, geder og måske et par grise og køer. Vi ved ikke så meget om perioden indtil stuehuset blev erhvervet som sommerhus i 1963, møllehuset nogle år senere. Denne face kan illustreres med reguleringen af beplantningen, måske lidt havebrug, naturvandringer med naturvejledere, primitiv overnatning, mm.

Gruppe var enig om, at der allerede i dette efterår bør gennemføres aktiviteter ved værket, fx demonstration af papirfremstilling. Man kunne også forestille sig hørskætning, måske med deltagelse af det Rullende Hørværksted fra Køng, og kornmaling, hvis vi kan låne en kværn til 220v motor. Vores el-generator virker fint. Den opladede vores batteridrevne el-værktøj på arbejdsdagen -  hvilket jo ikke var en miljømæssigt set heldig løsning, men alligevel.

Jørgen Larsen har kontakt til en træfælder, der vil kunne hjælpe os med at fælde 4-5 nåletræer (mest lærk) syd for pavillonen og skære stammerne i længer af ca. 3 m, så de kan bruges til fx trænings- og legeredskaber på området. Træerne står der, hvor vi skal have opført vores muldtoilet, som vi fik at vide slet ikke kræver byggetilladelse – hvis de opgiven mål holder! Gad vide hvad vi skal betale for det glade budskab?

Jørgen og Finn arbejdede videre med informationstavlen, der næsten blev færdig. Her vil vores sponsorer, fonde og ordensregler blive opsat, ligesom vi også vil kunne fortælle om værkets historie og de aktiviteter, vi håber på at kunne gennemføre. Tavlen bliver meget stor – ligesom vore ambitioner.

De øvrige arbejdede med oprydning og udgravning af stensætningerne udenfor østgavlen. De sten, hvorpå malerkarmen af træ har hvilet, blev målt og tegnet og vi kunne fastlægge stenenes overside til ca 15 cm under gavlens fodrem. Malerkarmens bundkote har derfor været omtrent i samme højde som undersiden af gavlens fodrem.

Den nyfundne dør i østgavlen har et muret trappetrin både indvendigt og udvendigt – og vi gennemgik den ødelagte grav til gravhjulet, der er sat af kampesten i mørtel. En trefod med en talje og en jernstang vil kunne hjælpe os med at lægge nogle af de store sten tilbage, så graven kan restaureres – og Bjørn er også denne gang leveringsdygtig af svært grej. I løbet af sensommeren og efteråret vil vi gå videre med at sætte graven i stande – og rydde op i og ved bygningen, der efterhånden ser lidt rodet ud, fordi der er væltet et par murede tavl. Vi mangler også en donkraft, så vi kan få justeret pavillonens understøtning. Endelig skal vi have opsat en bordplade til en filebænk med en fast skruestik. Flere at disse ting kan vi anskaffe som genbrug.

I øvrigt blev Jørgen opmærksom på at der måske slet ikke har være fodrem i husets vestgavl og nordfacade – som Per Ole hidtil har ment. Og det er sikkert korrekt, fordi der er et originalt udmuret tavl i nordvæggen som står direkte på syldstenene. Det er næsten sikkert, at det nedbrændte stuehuset fra 1833 ikke har haft fodrem, fordi det var opført som en tørrelade, der efterhånden ombyggedes til beboelse. Faktisk manglede dette hus også en sammenhængende syldstensrække – og murværket var sat direkte på undergrundsleret uden egentlig sokkel. De to huse har således udgjort et særdeles fattigt byggeri – og det er jo også en spændende historie at fortælle.

Vi glæder os til 14. oktober kl 13.00-15.30 hvor Papirværket vil være en bemandet post på arrangementer Kend din skov. En guidet tur fra Papirværket til Blegen og Beværterhuset fra 14.15 – ligesom en række andre spændende aktiviteter forskellige steder i Vinterbølleskoven.

 

Per Ole Schovsbo

2.9. 2018