Møllerne i Vintersbølle og Nyråd – en vandrerute: Theisens papirværk

Theisens Papirværk

Fra Hulemosen løber Hulemosebækken ud til Storstrømmen. Engang lå her 5 vandmøller. Vandmøllerne malede korn til mel, valkede tøj (filtede vævet uld), rev papirmasse og pressede olie af raps- og hørfrø. Olien blev brugt til at lave sæbe af.

Møllen

Møllebygningen står i dag alene tilbage. Stuehuset brændte i 2007, og møllen er nu ødelagt af hærværk. Den første mølle blev bygget i 1833, men brændte i 1846. Man byggede en ny mølle med det samme. Theisens papirværk bestod af tre huse:

  • Et møllehus, hvor man lavede papir
  • En lade, hvor papiret lå til tørre, og hvor de indsamlede klude blev lagt på lager
  • Et stuehus, hvor mølleren boede med sin familie

På møllen arbejdede møller Wennicke, 1 svend, 1 dreng, 1 daglejer (ansat for en dag ad gangen) og 2 kludesamlere. Kludesamlerne samlede klude og gammelt tovværk på gårdene og kørte dem til møllen. Møllen brugte 4 ton klude til at lave 12 x 500 ark karduspapir og 434 x 500 ark makulaturpapir

Kludepapir

Papir i Danmark var dengang næsten kun lavet af klude. I dag laver man papir af træ eller af indsamlet papir, der genbruges. Det papir, man lavede i Nyråd, var karduspapir og indpakningspapir – ikke det fine skrivepapir.

Sådan lavede man papir

Kludene blev først renset og tørret. Møllen drev en maskine (en hollænder). Den bestod af et stort kar af træ med knive, der kørte rundt. Knivene skar kludene i stykker, så det blev til en papirmasse opløst i vand (halvtøj). Papirmassen løb over i et firkantet trækar (bøtten). Her blev det øst op på en ramme med et fint net, så vandet kunne løbe fra. Papiret blev lagt over på et lag filt. Papiret blev stakket og presset. Herefter blev papiret hængt til tørre. Man kunne lave 125-250 ark papir i timen.

Theisen

Købmand Theisen overtog møllen i 1835. Møllen brændte i 1846, men bygget igen, og man fortsatte med at lave papir. Efter 1850 blev møllen lejet ud. Køng Fabrik flyttede til Nyråd og havde brug for huse til de vævere, der arbejdede på fabrikken.

Læs Per Ole Schovsbos artike om Møllerne i Vintersbølle-Nyråd