Kultur

Området omkring Beværterhuset viser tydelige tegn på menneskers færden og aktivitet. Vintersbølle Skov er en produktionsskov samtidig med at den nu anvendes til rekreative formål.

I skoven er det muligt af finde 7 gravhøje, rester fra vildtbanegrøfter, fundamenter fra mølletiden og meget mere.

Lokalhistorisk forening for Vintersbølle/Nyråd har samlet en lang række artikler og billeder fra lokalområdet. Materialet er tilgængeligt på foreningens hjemmeside www.vinterhistorie.dk - historisk