Theisens Papirværk – Restaurering: 94. arbejdsdage – 11. oktober 2019

 Den selvejende institution Theisens Papirværk

Jydevænget, Nyråd Vordingborg Købstads jorder  Vintersbølle Skovvej 52, 4760 Vordingborg

94. arbejdsdage den 11.10. 2019.

Se Theisens Papirværk på Facebook!

 Kl. 10 mødtes Lars Lyngskov, Jørgen Larsen, Johnny R Madsen, Finn Valther Rasmussen og Rainer Kronow Petersen, mens Per Ole Schovsbo og Bjørn Jensen var fraværende. Per Ole havde fået fri, bl.a. fordi han skulle gøre klar til arrangementet ”Kend din skov” på søndag hvor han skulle være klar til at fortælle og vise rundt.

(Desuden skulle han vel lige hvile ud efter tirsdagens udnævnelse til æresmedlem hos støtteforening for Køng Museer – Tillykke !!- ja han er aktiv mange steder.)

Da der var udsigt til regn -ikke mindst senere på dagen besluttede vi allerede ved starten, at det nok kun blev til en halv dag.

Derfor blev der ikke brug for de materialer undertegnede og Lars havde afhentet dagen forinden. Disse blev i stedet for lagt på lager til brug på en kommende arbejdsdag. Det var dels tingene til opbygningen af toiletsædet og dels forskellige lister til at færdiggøre udvendige hjørner mv.

Da regnen trak lidt ud, kom arbejdet i gang.

De sidste bord/bænkesæt blev slæbt ud i det fri og samlet færdig, og der blev arbejdet på at frigrave en dybere rende langs syldstensrækken mod nord, hvor der efter tidligere undersøgelser havde dannet sig en ret stor sø ved vestgavlen.

Til slut blev der placeret en palle som midlertidig overgang til ”døren” ind i huset.

Denne del var det Rainer og Finn som indledte, indtil Johnny stødte til.

Forinden havde Johnny fundet leen frem og gik ud for at fjerne alle de store brændenælder og lignende omme ved vejen / stien ind til os. Der skulle da pyntes lidt op inden søndag!

Undertegnede og Lars gik i gang med at rydde op i skuret! Bl.a  i en del af det værktøj jeg tidligere havde haft med hjemmefra. Det var Kap/Gearingssaven og en kompressor med div tilbehør, herunder lånte dele hos Torben, som vi nu mente at der ikke længere blev brug for. De blev så bragt tilbage til bilen for hjemtransport. (Vi tillader jo os at holde på skovvejen kort før bækken med trailer mv, for ikke at skulle bære på materialer længere en højest nødvendigt).

(Vi har jo stadig ikke nogen vejføring helt frem til projektet).

Det gav den del mere plads på gulvet. Hjemmefra havde jeg været i kælderen og fundet diverse dele fra min nedbrydning på 2. sal (gl. køkken mv). Derfra blev spånpladerester udsavet således at de kunne placeres som hylder i de garderodeskabe vi har i skuret. Herefter kunne alle restpakker af skruer mv. og mange andre småting finde gode pladser. Endvidere fik Lars opsat skruer mv. således at yderligere en hel del mere af det værktøj vi havde fået doneret kun få en plads på vores tidligere opsatte værktøjstavle.

Til slut kunne vi konstatere, at der stadig er plads til 6-7 hylder, så jeg skal igen i kældere. Tror nok der er yderligere rester, som kan bruges, og rigtigt dejligt at komme af med dem til et godt formål.

De er jo i tilgift malet på forhånd, det ville nye spånplader fra trælasten ikke være!

Undervejs blev også batterierne skiftet på den lampe vi havde til hensigt at opsætte inde i toilettet, hvorefter den blev opsat – den virker nu!

 

Lidt efter middagspausen fik vi besøg af en hundelufter, Niels M. Nielsen, som viste sig nok at være interesseret i at blive en del af vores arbejdsgruppe. Dejligt og i så fald velkommen. Han fik i al fald oplyst, at han bare skulle komme igen om 14 dage.

Omkring kl. 14. begyndte det så at regne og vi sluttede dagen.

 

Lidt oplysninger fra søndag den 13. oktober: Kend din skov.

Lars Lyngskov havde startet en tur fra skolen ved 13 tiden med gruppe på omkring 25 personer. Disse kom ned til Thiesens Papirværk ca. ved 13,45 tiden, hvor de så fik en større rundvisning og fortællinger hos os af Per Ole, inden de som planlagt ca. 14,15 gik videre ud til ”Blegen”, med fortællinger undervejs, går jeg ud fra.

Forinden havde jeg haft besøg af flere interesserede, mens jeg gjorde klar til dagens arrangement. Efter at Per Ole havde trukket gruppen af besøgende væk, blev Lars og undertegnede tilbage, for at underholde evt. nye besøgende.

Der kom dog ikke flere, så kl. 15,30 lukkede vi ned og gik om til beværterhuset for at afslutte med en kop kaffe.

Alt i alt – igen en god dag i skoven. Og da jeg så gik hjem ved 16. tiden begyndte det at regne!

 

I fravær af Per Ole Schovsbo – referent Jørgen Larsen.

13.10. 2019