Theisens Papirværk – Restaurering: 17. festdag – indvielse af Broen

Den selvejende institution Theisens Papirværk (Vinneckes Papirmølle);

Jydevænget – Nyråd – Vordingborg Købstads jorder

17. festdag 8.7.2016 kl. 11-13

Se Theisens Papirværk på Facebook!

Det var dagen, hvor den nye bro til Papirværket blev indviet af formanden for den Selvejende institution John Holmer og formanden for Støtteforeningen Inga Halldorsdottir.

Vejret var selvsagt fint, solen skinnede og der var kommet mellem 30 og 35, der tog møllen og dens omgivelser i øjesyn – efter at have beundret den fine bro, som Vordingborg Kommune har skænket projektet. Broen mellem nutiden og fortiden, som Inga Halldorsdottir sagde – og sammen kan vi meget. Nu skal man ikke mere gennem bækken, når der skal arbejdes på møllens istandsættelse. Samtidigt er der opsat et led gennem trådhegnet mod vest, så vi kan køre over markerne, når bunden er tilstrækkelig tør. Det viser, at vi har fået det blå kommunale stempel, og det takker vi for, sagde Inga Halldorsdottir.

John Holmer takkede kommunen og støtteforeningen for dens opbakning til det ambitiøse projekt. Stuehusets genopførelse, som Michael Sammy Nielsens sommerhus for brandforsikringssummen, forberedes når der kan køres på den nye vej som anlægges for fondsmidler over marken mod vest. Arkitekten, møllebyggeren og landskabsarkitekten skal udarbejde restaureringsprojektet.  Møllen skal naturligvis istandsættes fuldstændigt – under hensyn til naturgenopretningsprojektet – og det vil tage mange år at komme til vejs ende. Men vi håber på, at mange vil hjælpe med at genskabe huset og omgivelserne sammen med professionelle håndværkere og entreprenører.

Nina Lise har i Sjællandske (9.7.) skrevet en meget fin artikel om projektet og broens indvielse – som vi er meget glad for.

Arbejdet med møllen er ved at komme ind i en ny fase, hvor vi skal til at fotografere, opmåle og nummerere de originale bygningsdele af træ som lægges i depot. Det bliver et større puslespil, som vil give os mange oplysninger. Ikke mindst farvesporene er vigtige. Det lader til at bygningen oprindeligt har været hvidkalket udvendigt måske med tjærede bræddegavle og træbeklædning i østgavlen omkring malerkarm og vandhjul. Senere har bygningen været gulkalket og i dag stå den igen hvidkalket med sortmalet bindingsværk. Indvendig kan man følge de forskellige rums farver/tapeter på bjælker, loft og vægge.

Vi skal derefter i gang med samtlige gulve, der eet efter eet afrenses, fotograferes og opmåles. Det er meget vigtigt at finde de ældste gulvlag for at kunne tolke rummenes funktion og evt. finde sporene efter bygningens udvidelse i 1947. Herefter beskyttes gulvene med presenninger/kraftigt plastik der dækkes med jord/sand.

Vi skal have opmålt det nedbrændte stuehus’ fundament, så det kan indmåles på hovedplanen.

Et udvalg af de mange fotos der hidtil er optaget, bør systematiseres og lægges ind på en database. Ældre fotos efterlyses! Vi mangler fotos af både stuehusets og møllehusets nordside – så vi kan ikke rekonstruere bygningernes nordfacader.

På området skal skræppernes slås, så vi kan finde vores affald så det kan køres med trillebør (med luftgummihjul!) over broen til en trailer på den anden side. Marken er blevet så opfugtet af regn, at vi ikke tør køre på den før senere på året. Når vejen er anlagt på marken, kan vi køre mellem Skovvejen og Papirværket uanset vejret.

Sidst men ikke mindst skal der opsættes videoovervågning i og omkring bygningen samtidigt med, at vi igen efterlyser et aflåseligt redskabsskur. Den fine bro og leddet mod vest medfører at Papirværket får større opmærksomhed og bliver mere sårbart for hærværk.

Per Ole Schovsbo

9.7. 2016