Møllerne i Vintersbølle og Nyråd – en vandrerute: Papirmøllen

Papirmøllen – den nederste mølle

Fra Hulemosen løber Hulemosebækken ud til Storstrømmen. Engang lå her 5 vandmøller. Vandmøllerne malede korn til mel, valkede tøj (filtede vævet uld), rev papirmasse og pressede olie af raps- og hørfrø. Olien blev brugt til at lave sæbe af.

I dag kan man ikke se rester af møllen. Det siges, at møllen lå, hvor de to løb: Hulemosebækken og bagløbet (Vintersbøllebækken) løber sammen.

Møllen blev bygget ca. 1720. Det var en stampemølle. Stampemøllen drev nogle bjælker, der blev løftet op. De faldt så ned i et stort kar (stampekarret). Stampekarret kunne være fyldt med sæbevand. Vævet uldstof blev lagt i, og når det var blevet stampet (valket), kaldte man stoffet for vadmel. Det var blevet ligesom filt.

Sampekarret kunne også blive fyldt med klude, der blev revet i stykker og sampet til papir (kludepapir).

Møllen blev brugt til at valke vadmelstrøjer indtil ca. 1810. Herefter blev den lavet om til papirmølle. Møllen lavede fra 1826 gråt karduspapir og indpakningspapir.

I 1848 brændte møllen. Huset (Vennikehuset), der blev  bygget efter branden, blev ikke brugt som mølle.

Læs hele Per Ole Schovsbos artikel om Møllerne i Vintersbølle-Nyråd