Beværterhuset: Historien

Historie

Beværterhuset blev opført i 1851 i forbindelse med Køng Linnedfabriks udflytning til Blegen i Vintersbølleskoven. Beværterhuset blev opført som væverbolig for Heinrich og Maren Apel. Heinrich arbejdede på Blegeriet, og Maren skabte en ekstra indtægt ved udskænkning af kaffe, te og limonade til de mange gæster, der ofte mødtes til festligt samvær på en danse- og festplads tæt ved huset. Omkring 1870´erne var stedet et meget benyttet udflugtssted, især om søndagen. Der var udover borde og bænke en danseplads ned mod Vintersbøllebækken. Maren boede i huset fra 1852 til sin død i 1891. De næste beboere fortsatte med udskænkning indtil 1937.

Beværterhuset blev genindviet juni 2004 efter en meget omfattende restaurering. Huset bruges dels som det udendørs klasselokale for skoler og institutioner i området, men 6 søndage i skolernes sommerferie, pinsemorgen, en dag op til jul, en løvfaldsdag i efteråret plus en dag om vinteren, hvis vejret tillader det passer medlemmer af lokalhistorisk forening den lille café og serverer kaffe/te og kage.

Historien om huset er beskrevet på plancher, der er ophængt i huset – eller man kan læse mere i bogen Fortællinger fra Vintersbølle