Natur: Planterne

Plantevæksten i og omkring Vintersbølle Skov. Her vil du finde beskrivelser af de mest almindelige planter i kulturlandskabet, der domineres af lys bøgeskov, mørk granskov såvel som grøftekanter og de nyetablerede lysninger efter skovhøst.

Det er vores mål at beskrive et bredt udsnit af planterne, deres karakteristika, deres historie og anvendelse.