Natur: Kulsbjerg og Kulsøen

Med mere vand kunne Kulsø blive en naturperle

Forfatteren Kjeld Hansen har på sin hjemmeside www.dettabteland.dk skrevet en lang række historier om steder og områder i hele Danmark. Den første artikel for vores område beskriver området omkring Kulsbjerg og Kulsøen. Vi har fået lov at bringe artiklen Med mere vand kunne Kulsø blive en naturperle, der udover at beskrive stedets historie og betydning for områdets vandmøller bl.a. beskriver naturen og den naturpleje, der har været. – Her et lille uddrag:

Beretningen om den lille lysegrønne løvfrø er et af lyspunkterne i forsvarets forvaltning af Kulsbjerg Øvelsesplads. Man accepterede tidligt sit ansvar for den truede padde og tillod derfor, at der fra 1988 til 1991 blev udsat knap 900 løvfrøunger i de mange vandhuller på øvelsespladsen. Udsætningen virkede så godt, at hvor der i 1991 kun var tre huller med løvfrøer, er der i dag 22, og antallet af »syngende« hanner er tilsvarende vokset fra fire til 230. Projektet blev gennemført af den kendte biolog Kåre Fog, der reelt reddede den sjællandske bestand gennem denne indsats.   

Udover historien om vandet beskrives områdets plante- og dyreliv.