Natur: Vintersbøllebækken

Vintersbøllebækken

Ved Vintersbøllebækken har der været anlagt 5 møller. Den femte vandmølle lå ved Blegen. Ved Blegen findes endnu fundamenter fra Køng Linnedfabriks tid. Vandkraften blev brugt til at drive vaskemaskinerne og rullemaskinerne, og senere – da væveriet var flyttet til Blegen – også spolemaskinerne. Dæmningen med hullet til stigbordet kan stadig ses på stedet. Dæmningen brugtes til at opstemme vandet i møllesøen. Ved at hæve og sænke stigbordet blev vandstanden reguleret i søen og vandmængden til vandhjulet.