Nøglebrugere: Klasseværelset i skoven

Klasseværelset i skoven

I Beværterhuset har vi udstyr til at studere planter og dyr i skoven, i vandløbet og ved stranden. Vi har bl.a. stereoluppe, dåseluppe, kikkerter, fangstsigter, insektnet, sorteringsbakker, feltspader, planteskeer, jord– og lommetermometre, vandkikkerter, vindmåler, bestemmelsesduge – vand-, strand-, landdyr, blade og svampe samt en lang række håndbøger. Til orienteringsløberne har vi O-kort og O-løbsskærme med tænger- se nærmere under undervisning.

Forslag til undervisningsforløb er under udvikling og vil kunne læses på Beværterhusets hjemmeside.

Om vinteren kan huset varmes op, mens service mm skal medbringes.