Nøglebrugere: Brugen af huset

Nøgle til multtoilet og brændeskur

- er den samme som nøglen til huset.

Vinterbrug

Om vinteren kan der fyres op. Husk, at lægge nyt brænde ind til det næste hold. Vi har lukket for vandet i vintermånederne. Hvis I har brug for vand er stophanen under det hvide brønddæksel. HUSK at lukke, så vi ikke får sprængte vandrør efter frostskader!!

Vigtigt

Beværterhuset er som udgangspunkt tilgængeligt for alle interesserede. Alle, der kommer forbi Beværterhuset, har lov til at se huset og læse plancherne, uanset om der er andre brugere eller lånere i huset.