20-års foreningsjubilæum lørdag 29. august 2020

Hermed indbydes alle til 20 års jubilæumsfest for Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd i Beværterhuset

Lørdag den 29. august 2020, kl. 14.00-16.00
Programmet for dagen vil være:
Tale
Kaffe, te, saftevand og kage
Hør- og blegegruppen udstiller
Bogudgivelse – Fortællinger fra Nyråd udkommer. Kan købes for kr. 150,00

Vi glæder os til at se jer!
Jubilæumshilsen Bestyrelsen.