Udstyr og bøger: Håndbøger

Håndbøger

Tekst
Antal
Små dyr i skoven
4 stk.
Dyrespor
4 stk.
Flora i farver
4 stk.
Hvad finder jeg i sø og å
4 stk.
Strandens dyr og planter
4 stk.
Sommerfugle
4 stk.
Træer og buske i landskabet
4 stk.
Fortællinger fra Vintersbølle 5 stk.

Venligst, tæl bøgerne op før og efter brug.